teambuilding

Ponuka pre firmy je riešená individuálne, firme priamo na mieru a podľa ich požiadaviek. Chceme aby výsledky boli dokonalé, snažíme sa klientom venovať osobitný prístup. Našim cieľom je vytvoriť originálny koncept pre každého klienta, prispôsobiť ho prostrediu a cieľovej skupine.


Ponúkame Vám názorný príklad firemného dňa, ktorý je najviac obľúbený.

 Každá nami usporiadaná akcia je šitá firme priamo na mieru, je jedinečná a nezopakovateľná.


Po práci, legraci - aj týmto heslom sa cestovná agentúra UTEČZMESTA riadi už niekoľko rokov. Naša agentúra sa výhradne sústreďuje v Terchovej a Vrátnej doline, a práve preto, že poznáme skoro každý kút, vieme ponúknuť Vašim klientom to najlepšie, čo táto krásna lokalita ponúka. V Terchovej pôsobíme od roku 2007 a za túto dobu sa nám podarilo usporiadať množstvo firemných eventov, teambuildingov, pracovných stretnutí a iných podujatí. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a akcie pripravujeme na mieru.

LETNÝ TEAMBUILDING V TERCHOVEJ A VRÁTNEJ DOLINE a nielen tam

Ponuka pre firmy je riešená individuálne, firme priamo na mieru a podľa jej požiadaviek. CA UTEČZMESTA vytvára firemné programy na deň až tri dni podľa požiadaviek a rozpočtu klienta. Ponúkame tematicky riešené teambuildingy. Program sa upravuje podľa počasia a iných okolností, ktoré môžu mať na ne vplyv. Kompletným servisom od výberu ubytovania, cez kompletnú organizáciu, dopravu, časovanie, výber jedál, logistiku až po odchod domov.

Príklad najobľúbenejšej akcie:

Firemné hry začínajú pyramídou crazy súťaží. Splnenie pyramídy určí poradie štartu družstiev (2-3 družstvá). Družstvá pôjdu trasu: miesto ubytovania - Hotel Diery - Dolné Diery - salaš Podžiar – Štefanová. Späť k miestu ubytovania sa tímy dostanú pomocou profi-kolobežěk/vláčiku. Zo Štefanovej pôjdu družstvá na profi kolobežke/vláčiku - nesúťažná disciplína. Súťažné disciplíny budú sprevádzať družstvá po celú trasu. Každé súťažné družstvo bude mať kapitána od spoločnosti UTEČ Z MESTA, ktorý bude koordinovať súťaže, fotiť, povzbudzovať družstvo, zapisovať výsledky daných disciplín a bude dozerať na fair play priebeh firemných hier.

Crazy pyramída - najviac bodov získa tím, ktorý splní najrýchlejšie všetky úlohy. Tím má päť minút na premyslenie taktiky ako, kto a s kým bude plniť dané úlohy. Koordinátor od spoločnosti UTEČ Z MESTA bude kontrolovať splnenie všetkých bodov crazy pyramídy a stopovať čas. Úlohy:

 • doniesť živé zviera,
 • zložiť a spoločne zaspievať pieseň s najmenej dvoma slohami s použitím štyroch jazykov,
 • vylúštiť sudoku,
 • zistiť, koľko krčiem je vo vzdialenosti do 1 km,
 • vymydliť celé mydlo,
 • vypočítať priemerný vek v tíme,
 • doniesť dvadsať párov ponožiek.


Súťažné stanovište:

 • Staroveká preprava - celá skupina sa musí premiestniť pomocou drevenej dosky a kolov po vyznačenej trase, a to všetko na čas.
  Hmatový prieskum - cieľom je preveriť hmatové schopnosti troch vybraných jedincov. V škatuliach budú ukryté prírodniny - úlohou je hmatom preskúmať obsah jednotlivých škatúľ a spoznať, čo je v nich uložené. Na túto úlohu má každý jedinec maximálne 2 minúty. Do celkového hodnotenia sa počíta čas a počet uhádnutia.
 • Sťažený presun - celý tím má k sebe priviazané nohy a každý druhý člen tímu má zaviazané oči , presun tímu po určenej trase na čas. Tím má na zvolenie taktiky 5 minút. Trasa je dlhá do 50-tich metrov.
 • Hľadanie pokladu - tím má za úlohu nájsť vopred schovaný poklad pomocou lavínových vyhľadávačov.
 • Pavúčia sieť - lanom upletenú pavučinu musí prejsť každý z tímu bez dotyku v čo najkratšom čase. Každý dotyk znamená trestné sekundy (5s). Každé oko má obmedzený počet priechodov.
 • Neposedný kľúč - každá skupina dostane kľúč, v ktorého ušku je priviazaný dostatočne dlhý povrázok. Cieľom je v čo najkratšom čase pretiahnuť kľúč svojím odevom tak, že musí od hlavy k päte prechádzať pod celým odevom. Keď je zošnurovaný jeden hráč, odovzdá kľúč druhému a pochod sa opakuje. Táto disciplína je na čas.
 • Ako žabiak - tím má za úlohu preskočiť 100x švihadlo. Háčik je v tom, že ten, kto skáče, má na nohách potápačské plutvy. Je na tíme, akú zvolí taktiku. Táto disciplína je na čas.
 • Preteky formuly 1 - v rámci tímu majú členovia za úlohu zohnať si tri páry topánok tak, aby sa vošli do nich všetci. Potom môžu začať preteky. Cieľom je, aby každý obehol celú trasu, a to zakaždým v iných topánkach. Výmena topánok je teda výmenou pneumatík. Ak niekto na trase spadne, musí prísť sanitka. Sanitku tvoria dvaja členovia tímu, ktorí sa po smere pretekov rozbehnú, vezmú do stoličky raneného a odvezú ho do depa. Neprejdené kolo účastníka sa nepočíta a v tej chvíli nemôže nikto pretekať. V priebehu sa tiež môže vyhlásiť doplnenie benzínu, kedy tím musí naraz vypiť určité množstvo tekutín, aby mohol pokračovať. Táto disciplína je na čas.
 • Nesúťažná disciplína - rekreačný zjazd na profikolobežke (trasa zo Štefanovej do Terchovej). Kolobežky sú špeciálne upravené, so zväčšenou konštrukciou, kolesami uspôsobenými na jazdu po kľukatom horskom teréne a so zosilnenými brzdami, ktoré dovoľujú ísť rýchlosťou chôdze, ale aj väčšou rýchlosťou podľa toho, aký spôsob si jazdec zvolí. K povinnej výbave jazdca patrí prilba na ochranu hlavy.

Výstroj účastníkov:
športové oblečenie a obuv, počítať s priazňou či nepriazňou počasia. V prípade výberu jazdy na kolobežkách - nesúťažná disciplína, odporúčame rukavice a čiapku.

Program je nastavený na 3 - 4 hodiny podľa fyzických schopností účastníkov (nenáročná túra).

Ďalšie možné alternatívy na stanovený program:

 • Živá abeceda - celý team má za úlohu zostaviť nápis z ľudských tiel. Musia sa zapojiť všetci členovia tímu. Na prípravu majú 10 min., potom 5 min. na zostavenie nápisu.
 • Bludisko - úlohou družstva je na čas prejsť bludiskom z jednej strany na druhú bez toho, že pozná družstvo správnu cestu - učí sa metódou pokus/omyl, súťažiaci má na prejdenie päť pokusov. Úspech závisí od pozornosti, taktiky a spolupráce. Zo šnúry je vytvorený na zemi obdĺžnik so 120 štvorcami (cca. 40x40cm) a len vedúci vie dobré a zlé štvorce.
 • Streľba z luku - každý člen tímu má jeden skúšobný pokus, tri strely sú bodované.
 • Obruče, hýbte sa!- na čas čo najrýchlejšie prevliecť družstvom obruč, družstvo musí byť po celý čas spojené rukami.
 • Založenie ohňa na čas - celý tím má za úlohu vo vopred pripravenom ohnisku založiť oheň s čo najmenším počtom zápaliek (každá zápalka navyše znamená trestné sekundy - 5s) a prepáliť špagát vo výške 80 cm. Čas sa začína stopovať odovzdaním zápaliek tímu a končí sa prepálením špagátu.
 • Komunikačný šum - taktika je na dohovore tímu. Úlohou je postaviť čo najpresnejší kópiu stavby z lega. Problém je v tom, že originál je vzdialený cca. 100m od samostatných stavieb. V súťaži figuruje jeden ako pozorovateľ, ďalší ako tlmočník a posledný ako staviteľ. Pozorovateľ oznámi tlmočníkovi, ako stavba vyzerá, ten uteká ku staviteľmi a on stavbu podľa inštrukcií postaví. Hodnotí sa presnosť stavby. Úloha trvá 15 minút.
 • Vratké bremeno - Tímová hra zameraná na spoluprácu a šikovnosť . Pozornosť sa zameriava na krúžok s priemerom o niečo menším, ako je veľkosť tenisovej loptičky. Na krúžku je uviazaných toľko povrázkov (približne 1 m), koľko je ľudí v tíme. Tím dostane tenisovú loptu, každý člen chytí jeden špagát tak, aby bol natiahnutý, loptička sa položí do stredu na krúžok. Takto musí prekonať vytýčenú dráhu, bez toho by im loptička spadla. Za každý pád sa pripočíta 10 sekúnd. Povrázky sa držia za konce, pričom nesmú byť použité ruky, resp. loptičky sa nesmú nijakým spôsobom pridržiavať.
 • Ako rys - poznaj podľa zvuku obsah škatule. Do desiatich nepriehľadných škatúľ sú vložené rôzne veci, ktoré po zatrasení vydávajú nejaký zvuk: špendlíky, šošovica, fazuľa, ryža, múka, soľ, korále, kamienky, piesok, voda, olej, hrach, gombíky, rezance, špendlíky, kancelárske svorky, oriešky, piliny ... Škatuľky sú očíslované a úlohou hráča je podľa zoznamu priradiť zvuk danej škatuľke len sluchom. Má pochopiteľne zakázané pozerať sa dovnútra. Pre skúmanie je daný časový limit.
 • Odhad vzdialenosti - úlohou tímu je čo najpresnejšie odhadnúť vzdialenosť bez pomoci metra. Tím má 2 minúty na to, aby si pomocou metra zmeral rôzne časti tela (stopu, predlaktia, palec ...). Tieto znalosti potom využije pri odhade vzdialenosti.
 • Sladké stanovište - úlohou je čo najrýchlejšie zjesť čokoládu. Po hode šestky na kocke sa čo najrýchlejšie oblečú zimné rukavice, čiapky a uteká sa k cca. 10 m vzdialenej čokoláde , tá sa musí zjesť po štvorčekoch príborom, strieda sa postupne celé družstvo.
 • Ranený spolubojovník - prevoz raneného spolubojovníka po vytýčenej trase (dlhšia dráha, kde si budú raneného podávať dvojice súťažiacich) s podliezaním, preliezaním a pod.
 • Trasa lanovým parkom.
 • Hod na cieľ.
 • Pílenie dreva.
 • Skupinový mini orientačný beh – celá skupina má za úlohu prejsť vytýčenou trasou čo najrýchlejšie. Len jediný člen skupiny vidí, ostatní majú zaviazané oči. Celá skupina sa drží za ruky. Samotná disciplína by nemala trvať viac než päť minút. Trasa bude vytýčená v stromovom poroste, na stromoch budú striedavo zavesené čísla. Tím má za úlohu sa ich postupne dotknúť.
 • Navigácia slepca – skupina naviguje vybraného člena tímu, ktorý je dezorientovaný voči danému cieľu.

Aktivity +:

 • jazda terchovským vláčikom so sprievodcom (robíme i nočné jazdy),
 • preťahovanie lanom,
 • hod klátom,
 • rúbanie dreva,
 • lukostreľba,
 • paintball (streľba na terč),
 • hľadanie pokladu,
 • kolobežkový slalom,
 • jazda na motorovom člne a výučba vodného lyžovania / wakeboardingu na Oravskej priehrade,
 • hod klátom,
 • noc prežitia v divočine s nočným výstupom na Rozsutec,
 • nafukovací vodný futbal/tyčový futbal/gumový futbal,
 • fúkaný futbal,
 • gladiátori,
 • bungee running,
 • sumo,
 • lanový park Terchová,
 • nočný výlet do minulosti,
 • sageway,
 • horolezectvo s profesionálnym horolezcom,
 • splavovanie rieky Orava/Váh na raftových člnoch,
 • zjazd na profi-kolobežkách,
 • turistický prechod po Malej Fatre,
 • paintball,
 • strelba z kuše/luku/praku/vzduchovky.

Ďalšie zábavné activity:

 • Beh s jednou lyžou
 • Zaháňanie oviec
 • Hod klátom
 • Noc prežitia v divočine s nočným výstupom
 • Nočný výlet do minulosti
 • Býčie srdcia
 • Hľadanie rovnováhy
 • Aquahit
 • Slalom v rebríku
 • Slepý rad
 • Bezruká štafeta
 • Molekuly
 • Hu-tu-tu-tu boj medzi tímami
 • Dračí súboj - boj medzi tímami
 • Slonie preteky
 • Cesta tmou
 • Monštrum
 • Dopravná zápcha
 • Ostrov
 • Nosiči vody
 • Slepý štvorec
 • Spoločné jedlo
 • Klávesnica
 • Bludisko - taktická hra
 • Ručný telegraf
 • Lúč v tme
 • Únik z bludiska
 • Vzdušné plány
 • Bažina - presun skupiny
 • Veľké hľadanie - na čas
 • Hádanie chuťou
 • Hádanie vôní
 • Hmatový prieskum
 • Závod formuly 1
 • Ranený spolubojovník
 • Maľovanie na tvár
 • Maľovanie rukami
 • Bahenné zápasy
 • Hlavolamy
 • Hod polenom
 • Prekážková dráha
 • Zatĺkanie klincov
 • Freesbe
 • Vybíjaná/volejbal
 • Varenie gulášu
 • Maľovanie na tričko/drevo/čokoládou...

Možnosť večerného zábavného programu:

 • Dj,
 • živá hudba – terchovská muzika,
 • ukážka výroby korbáčikov,
 • nočná hra,
 • večerný pochod s fakľami v dobových kostýmoch,
 • kostýmový večer,
 • ochutnávka medoviny/vína/kávy/cigár...

 

 

Každá nami usporiadaná akcia je šitá firme priamo na mieru, je jedinečná a nezopakovateľná.

Objednávky a podrobnejšie informácie na +421 908 331 449.

 

Fotogaléria