JD 2
 
  
 
Chceli by sme vám oznámiť, že Symbolický Jánošíkov dom je dočasne zatvorený. Pracovníci združenia turizmu Terchová usilovne pracujú na tom, aby jeho prevádzka bola opäť na letnú sezónu spustená.
Ďakujeme za pochopenie.