terchovsky vlacik

 

 

 

Terchovský vláčik bude počas Terchovského polmaratónu, ktorý sa koná 16.10.2021 (sobota) premávať nasledovne: 

 

 

Terchovský vláčik bude počas Terchovského polmaratónu, ktorý sa koná 16.10.2021 (sobota) premávať nasledovne: 

9:00 - 10:00 normálny okruh podľa rozpisu TU.
Vozenie turistov a účastníkov polmaratónu ZADARMO (počas polmaratónu)
 
10:30  
Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) 
Ideme smerom: Socha Jánošíka - Štefanová - Vrátna výťah - Socha Jánošíka -Turistické centrum Terchová
                            
11:15
Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) 
Ideme smerom: Socha Jánošíka - Štefanová - Vrátna výťah - Socha Jánošíka Turistické centrum Terchová
12:00 
Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) 
Ideme smerom: Socha Jánošíka - Štefanová - Vrátna výťah - Socha Jánošíka Turistické centrum Terchová
12:45 
Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) 
Ideme smerom: Socha Jánošíka - Štefanová - Vrátna výťah - Socha Jánošíka - Turistické centrum Terchová
 
od 13:30 pokračujeme v jazde podľa rozpisu TU.