JD 2
 
  
 
Chceli by sme vám oznámiť, že Symbolický Jánošíkov dom je opäť otvorený. 
Mesiac júl bude dom otvorený nasledovne: od 10:00 do 16:00 hod.