News

vlak

 

 

OZNAM!

Terchovský vláčik bude premávať od 02.07.2021

Cestovný poriadok nájdete TU. Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke TU.

 

 

 

0 bankovka AiCES mapa SR 768x1086
 
 Radi by sme Vás informovali, že 02.07.2021 v piatok o 8:00 začína predaj 0 € Euro bankovky s témou Asociácie informačných centier na Slovensku. 

Predaj bude v Terchovej v Turistickom centre, ul. Sv. Martina 1, 013 06 Terchová.  Cena za kus 3€

Podmienky predaja: Bankovky sú limitované a to 5 kusov na osobu a edícia anniversary 3 kusy na osobu. 

 Eurobankovka s nulovou hodnotou - Asociácia informačných centier na Slovensku.

  

 
 
 

 

JD 2
 
  
 
Chceli by sme vám oznámiť, že Symbolický Jánošíkov dom je dočasne zatvorený. Pracovníci združenia turizmu Terchová usilovne pracujú na tom, aby jeho prevádzka bola opäť na letnú sezónu spustená.
Ďakujeme za pochopenie.
 
 
 
 
 

Správa NP Malá Fatra informuje návštevníkov národného parku o dočasnej uzávere turistického chodníka zelenej značky č. 5660 na Boboty v úseku Tiesňavy - Vrchpodžiar v termíne od 06.06.2021 do 15.08.2021. 

Uvedené odôvodňujeme zahniezdením chráneného druhu – orla skalného (Aquila chrysaetos) v oblasti Bobôt. Pohyb turistov po chodníku môže mať významný negatívny vplyv na jeho úspešné vyhniezdenie.

V zmysle §19, ods. 5) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) môže orgán ochrany prírody na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup verejnosti do národného parku alebo do jeho časti, ak je to v záujme ochrany prírody a krajiny.

V súlade s uvedeným ustanovením vydal Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP1-2021/023430-002/Bra z dňa 17.5.2021. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 6.6.2021. Nedodržanie tohoto obmedzenia je podľa zákona priestupkom.

 Prosíme návštevníkov o rešpektovanie uvedeného obmedzenia v záujme ochrany prírody národného parku. 

kld vratna chleb
 
 
 
 
 
 
Keďže sa situácia s pandémiou mierne upokojila a veľa z vás sa zaujíma o to ako bude kabínka do Snilovského sedla premávať počas leta, prinášame vám predbežný rozpis až do konca októbra.
 
 
 

Turisticka vyzva ZDOLAJ FATRU

 

 

ZAPOJ SA DO TURISTICKEJ VÝZVY

“Zdolaj Fatru”

Zaregistruj sa na našom webe a daj ZAKÚPIŤ VÝZVU

www.zdolajfatru.sk