Výstroj doporučujeme rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná, hlavne to platí pre skupiny ľudí.

Nájdete nás v Turistickom centre, Sv. Martina 1, 013 06 Terchová (pri Lidli)