Prečo sa oplatí prísť: Lebo Cyrilometodské dni a kultúrne leto v Terchovej patria neodmysliteľne k sebe. Oslavy sú každoročne venované vierozvestcom, ktorým je zasvätený tunajší kostol. Konajú sa vždy za prítomností najvyšších cirkevných hodnostárov Žilinskej diecézy. Podujatie je bohaté nielen na liturgický, ale i kultúrny program. Koná sa počas niekoľkých dní.

Po celý čas je pre veriacich pripravené plné duchovné vyžitie. Svoje miesto na podujatí má vážna, sakrálna i etnická hudba, divadlo, folklór a výtvarné umenie. Obľube sa tešia i podujatia ako divadelné rozprávky, detské hry, remeselný trh či ochutnávka gastronomických špecialít. Vyvrcholením osláv sv. Cyrila a sv. Metoda je každoročne konaná svätá omša na vrchu Oravcové. Vstup na podujatie je voľný.

Cyrilometodské dni 2019 Terchová

V dňoch 3. 7. – 5. 7. 2019