pesia turistika

Nenáročné túry po okolí Terchovej, ktoré zvládnete hravo aj s deťmi rekreačné chôdzou do jednej hodiny. Užite si krásy Malej Fatry aj so svojimi deťmi. Keď budete pozorne pozorovať tak po ceste môžete objaviť množstvo vzácnej fauny i flóry. Malá Fatra je podobne ako na rastliny bohatá aj na výskyt živočíchov. Príčinou tohto javu je geografická poloha pohoria, ale aj ďalšie charakteristiky.

Vybrané nenáročné túry:

  • Terchová - amfiteáter - socha J. Jánošíka - Terchová 1hod
  • Terchová - Tiesňavy a späť 1hod
  • Chata Vrátna – symbolický cintorín – Chata Vrátna 20min

FAUNA

Malá Fatra je podobne ako na rastliny bohatá aj na výskyt živočíchov. Príčinou tohto javu je geografická poloha pohoria, ale aj ďalšie charakteristiky. K nim patrí predovšetkým geologická stavba, vertikálna členitosť, expozícia svahov a klíma.

V pohorí Krivánskej Fatry sa vyskytuje viac ako 3200 druhov živočíchov. Najpočetnejšou skupinou sú bezstavovce (3000), z ktorých mnohé patria k vzácnym až kriticky ohrozeným druhom. Veľa krát sa jedná o veľmi malé živočíchy, ktoré bežný návštevník pri potulkách prírodou zvyčajne prehliadne. Ich nenápadnosť spočíva tiež v spôsobe života a v prostredí, ktoré obývajú. K bežnejším druhom patria mnohé chrobáky a motýle.

Zo vzácnych druhov chrobákov treba spomenúť bystrušku potočnú (Carabus variolosus), fuzača alpského (Rosalia alpina), plocháča červeného (Cucujus cinaberinus) či roháča veľkého (Lucanus cervus). Z motýľov je mimoriadne vzácny jasoň červenooký (Parnassius apollo).

Stavovce sú zastúpené 210 druhmi. Okrem bežných druhov raticovej zveri (jelenia, srnčia a diviačia) sa priamo v parku nachádza aj IMG 5554niekoľko kamzíkov. Pravdepodobne sa jedná o kamzíka alpského, čo je pre túto oblasť nepôvodný druh. Podobne aj v severnom predhorí sa začína pomerne bežne vyskytovať daniel škvrnitý. Zo šeliem sú zastúpené medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, jazvec lesný, líška hrdzavá, kuna lesná, kuna skalná, tchor svetlý, lasica myšožravá a lasica hranostaj.

Z dravých vtákov sú najznámejšie orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina) sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus) jastrab lesný (Accipiter gentilis) a jastrab krahulec (Accipiter nisus). Sovy sú zastúpené 7 druhmi. K bežnejším patrí sova lesná (Strix aluco) a myšiarka ušatá (Asio otus). Najväčšou sovou je výr skalný (Bubo bubo), najmenšou kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum).

FLÓRA

Národný park Malá Fatra sa vyznačuje veľkou lesnatosťou územia. Približne 70% rozlohy pokrývajú viac alebo menej zachovalé lesné spoločenstvá. Najviac rozšírenou drevinou je buk lesný, ďalej sú zastúpené najmä smrek, javor, jedľa, brest, hrab, jelša, vŕba, a vzácne sa vyskytujúci jedovatý tis. Dubové porasty tu majú v rámci Slovenska prirodzenú severnú hranicu rozšírenia. Dúbravy rastú predovšetkým na výslnných južných svahoch v oblasti Turčianskych Kľačian a Lipovca. Vlastným endemitom Malej Fatry je jarabina Margittaiho (Sorbus margittaiana).

Vyššie rastliny sú zastúpene viac ako 1100 druhmi. Takmer 170 z nich je ohrozených a zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov rastlín.

Pri potulkách tunajšou prírodou môžete natrafiť na mnohé druhy orchideí. K nim patrí vstavačovec bazový(Dactylorhiza sambucina), DSCN0724vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) ale aj vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii). Pravdepodobne najčastejšie sa vyskytujúcou orchideou je päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea)

Najznámejšou orchideou, ktorá má zároveň aj najväčší kvet je črievičník papučkový (Cypripedium calceolus). Zatiaľ čo skôr spomínané druhy rastú prevažne na lúkach, črievičníky sa zvyčajne vyskytujú v riedkych, presvetlených bučinách.

Hoci to znie neuveriteľne, v Malej Fatre rastú aj rastliny mäsožravé. Vzhľadom na svoj pomerne malý vzrast dokážu chytať iba hmyz. Z tunajších druhov možno spomenúť pomerne hojnú tučnicu obyčajnú (Pinguicula vulgaris) a tučnicu alpínsku (Pinguicula alpina). Z rosičiek sa vyskytujú rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a vzácne aj rosička anglická (Drosera anglica).

KALAŠ. Fauna/flora. Fatranský spolok [online]. 2008, 2015 [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.malafatra.org/ 

Turistická mapa Malé Fatry s turistickými trasami ZDE. 

Viac informácii na +421 908 331 449.

jednodennivylet