Na okružnej trase dlhej 13,5km vám postupne na desiatich informačných tabuliach ponúka zaujímavé informácie o regióne Terchovej. Dĺžka trvania chôdze je asi 6 hodín, so začiatkom a koncom v Terchovej. Chodník vedie menej náročným terénom terchovských kopaníc okolo doliny Struháreň v Kysuckej vrchovine, je situovaný severne od obce s vynikajúcim rozhľadom na okolitú krajinu. S ohľadom na počasie je vhodný na turistické výlety počas celého roku. Chodník je určený peším turistom, rovnako však horským cyklistom či v zime lyžiarskym turistom. Trasu križujú ďalšie značené turistické chodníky s možnosťou zostupu alebo odbočenia počas výletu.

Tématické okruhy informačných panelov

Úvodné informácie
Oboznámenie s projektom náučného chodníka. Pre základnú orientáciu slúži schématicky model širšieho okolia náučného chodníka a mapka trasy so zastávkami. Ďalej sú tu uvedené informácie o témach jednotlivých zastávok, ako aj o časovej, vzdialenostnej a kondičnej obtiažnosti výletu.
Terchová
Základné informácie o histórii obce od jej vzniku až po súčasnosť. Drámy vrchárskeho života vo feudálnom Uhorsku, v zložitých hospodársko - politických pomeroch 20.storočia až po prítomnosť v spoločenstve štátov EÚ.
Príroda Terchovej
Stručné geografické vymedzenie regiónu, charakteristika jedinečných prírodných pomerov okolia Terchovej, človek v krajine a štátna ochrana prírody.
Folklór, ľudová kultúra v Terchovej
Predstavenie tradičnej ľudovej kultúry hmotnej i duchovnej. Vplyvy postupného osídľovania na miestnu kultúru a folklór. Najvýznamnejšie folklórne podujatia v súčasnosti.
Ľudový hrdina Juraj Jánošík
Zbojníctvo v Karpatoch ako forma ľudového odboja proti feudálnemu útlaku, propagovanie Jánošíkovskej legendy a tradície či dochované reálie o slávnom zbojníkom kapitánovi z Terchovej v rodnej osade Jánošíkovci.
Rok na Terchovej
Zo života pracovitých terchovských hospodárov - gazdov a ich rodín. Zaujímave informácie o tradičnom spôsobe hospodárstva vo vrchoch a hospodárskom roku.
Terchovská drevenica
Exteriér a interiér tradičného terchovského domu - drevenice v minulosti a jeho premena do súčasnej podoby.
Roľnícka usadlosť
Funkčný popis jednotlivých súčastí tradičného hospodárskeho dvora na usadlosti v Terchovej.
Terchovské bačovanie
Predstavenie valašského ovčiarskeho remesla, chov oviec, výroba tradičných syrov a ďalších produktov z ovčieho mlieka na osade so súkromným chovom.
Domáca a remeselná výroba
Informácie o technickej zručnosti terchovských remeselných majstrov, o tradičnej domácej výrobe či ľudovom umení.

Trvanie trasy je približne 6 hodín. Trasa je nenáročná vhodná aj pre rodiny s deťmi.

naucny chodnik janosikovym chotarom