Pešia turistika

LogoNPMF malafatra

Vitajte v Národnom parku Malá Fatra! Územie Malej Fatry rozdeľuje rieka Váh na dve časti – na Lúčanskú a Krivánsku časť. Krivánska časť je od roku 1988 Národným parkom Malá Fatra. Patrí k najcennejším územiam Slovenska. Nachádza sa tu okolo 3 000 druhov bezstavovcov, 210 druhov stavovcov, z toho 15 vzácnych druhov. Najvyšší vrch je Veľký Kriváň 1709 m n. m. Najnavštevovanejšie miesto je Vrátna dolina, Snilovské sedlo, Diery, Malý a Veľký Rozsutec. Na území je 14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií a 5 prírodných pamiatok.

geocasing uteczmesta

Geocaching je hra na pomedzí športu a turistiky, ktorá spočíva v použití navigačného systému GPS pri hľadaní skryté schránky nazývané keš, o ktorej sú známe jej zemepisné súradnice. Pri hľadaní sa používajú turistické prijímača GPS. Jednou zo základných myšlienok geocachingu je umiestňovanie keší na miestach, ktoré sú niečím zaujímavá a napriek tomu nie sú turisticky navštevovaná. V popise cache sú potom uvedené informácie o mieste s jeho špecifikami a zaujímavosťami. Cache sa ale umiestňujú aj do zaujímavých miest veľmi frekventovaných. 

112

Chystáte sa na túru alebo na výlet? Všetko je už v batohu, ale nezabudli ste ešte na niečo? Núdzové vybavenie a lekárnička patrí k základnému vybaveniu do prírody. S minimom vecí môžete v núdzovej situácii urobiť maximum pre svoju alebo kamarátovu záchranu. Čo by ste teda určite nemali zabudnúť?