IMG 2789Mmedzi najvyhľadávanejšie miesta v Terchovej patrí vrch Oravcové, kde uprostred nádhernej prírody stojí Krížová cesta. Začína sa nad Ďurkovým lazom pri Roľníckom družstve Terchová a jej autorom je akademický sochár, tunajší rodák, Milan Opalka. Krížová cesta je postavená zo skla a kameňa, vyťaženého pred vyše sto rokmi v Terchovej.

Akad. sochár Milan Opalka, terchovský rodák, je autorom Krížovej cesty v Terchovej. Krížová cesta je postavená zo skla a kameňa, vyťaženého pred vyše sto rokmi v Terchovej. Kameň pôvodne slúžil ako pilier na moste medzi Žilinou a Budatínom a po sto rokoch sa vrátil naspäť do Terchovej. Zámer postaviť krížovú cestu v rodisku Juraja Jánošíka bol dlhodobý. V Terchovej sa totiž nachádza rímskokatolícky kostol, ktorý je najväčším chrámom na Slovensku, zasväteným solúnskym bratom, spolupatrónom Európy – svätým Cyrilovi a Metodovi a Krížová cesta obohacuje toto pútnické miesto. 

Podrobnejšie informácie na +421 908 331 449.

   

Galéria