budatin

Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. Prvá písomná zmienka, ktorá ho spomína ako castrum Budetyn pochádza z roku 1321, kedy zomrel jeho majiteľ Matúš Čák Trenčiansky.

 

Hrad bol vybudovaný v močaristom teréne na nízkom skalnom brale, ktorého plochu rozšírili umelým hlinitým násypom. Najstarší hrad pozostával z valcovitej veže so vstupom z prízemia a ďalších stavieb z dreva a hliny, ktorých polohu však archeologický výskum neodhalil. Hrad bol obohnaný hradbou a vodnou priekopou na vonkajšej strane opevnenia. Hradba sa však v dôsledku zlého založenia do umelého násypu asi v 2. polovici 15. storočia zrútila. V 2. polovici 15., respektíve začiatkom 16. storočia, keď sa hrad dostal do rúk Suňogovcov, prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V tom čase bola vybudovaná nová hradba a nová vodná priekopa, ktoré obkolesovali oveľa väčší hradný komplex. Opevnenie prebiehalo pod neskorším barokovým palácom s kaplnkou, pod ktorou sa hradba zalamovala a kde sa zároveň nachádzal bastión. Na juhu hradobný múr vytvoril základ pre neskoršiu južnú terasu. Do takto opevneného priestoru pribudli nové murované objekty, ktoré boli súčasťou tzv. Horného hradu. Hradba samotná bola z vnútornej strany obstavaná rozsiahlou budovou, ktorá tvorila Dolný hrad.

Najzávažnejšie boli prestavby v 19. a 20. storočí za posledných majiteľov – Čákyovcov. Pri požiari v roku 1849 bola poškodená najmä južná a západná časť barokového paláca, ktoré následne rozobrali. Fasády zámku získali taktiež nový vzhľad, podobne ako aj samotné jadro stredovekého hradu. Čákyovci Budatín vlastnili až do roku 1945. Od roku 1956 sa jeho priestory stali súčasťou Považského múzea.

Park bol pravdepodobne založený v polovici 19. storočia, v prírodno – krajinárskom anglickom slohu. Preň bola typická jednoduchosť, lúčky ohraničené skupinami stromov bez väčších architektonických úprav.

Podujatia

Obsah prehliadky

Veža Budatínskeho hradu, otvorená po rekonštrukcii od 13. 7. 2014 (bežná prevádzka od 15. 7. 2014), skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, k dejinám Žiliny, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie. Bezplatne prístupný historický anglický park ponúka možnosť príjemnej prechádzky. História parku je spracovaná na informačných paneloch a kolorit parku dopĺňa model plte v mierke 1:1. V parku je možné v lete piknikovať a venovať sa vybraným športovým hrám.

OTVORENÉ celoročne:
UTOROK – NEDEĽA: 9.00 – 17.30 hod.,
posledný vstup 16.30 hod.
predaj vstupeniek: 8.40 – 11.50, 12.20 – 16.20 hod.

VSTUPNÉ:
základné: 3 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 1,50 €
rodinné (2 rodičia + 2 deti od 6 do 15 rokov): 7 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (možné len na základe objednávky a pre skupiny nad 10 osôb).
Vstupenky sa predávajú v pokladni v administratívnej budove Považského múzea. Prehliadka trvá 45 minút. Maximálny počet návštevníkov v jednej skupine je 20.

+421 907 108 659 (pokladňa Budatínskeho hradu)
+421 41 500 15 11 (sekretariát, pracovné dni 8.00 – 15.00 hod.)

 

budatin uteczmesta

Kde nás nájedte?