oravska galeria-domov-1Oravská galéria je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie.

Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte takmer 8500 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.

V Župnom dome v Dolnom Kubíne si popri krátkodobých výstavách v štyroch výstavných priestoroch môžete pozrieť stále expozície Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň - rezbár z Oravy a Tradičné ľudové umenie – výber. Okrem Dolného Kubína prevádzkuje Oravská galéria ďalšie vysunuté stále expozície tradičného ľudového výtvarného umenia na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

Administratívne a výstavné centrum Oravskej galérie
Dvojposchodová murovaná baroková budova z konca 17. storočia s ústredným arkádovým dvorom, ktorá v minulosti slúžila ako sídlo Oravskej župy. Čelná fasáda budovy má neobarokovú úpravu z roku 1896. Na fasáde medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy je osadený reliéfny polychrómovaný, pieskovcový župný erb Oravy z 18. storočia. Vstup do budovy je v dolnej časti dvojkrídlovou polkruhovou uzavretou bránou s tunelovým podchodom, s valenou klenbou so vstupmi na hlavné nádvorie a prízemie objektu, ktoré slúžilo v minulosti ako väznica pre trestné činy a priestupky. Pod budovou sú kamenné pivnice. Objekt sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí, ktoré predstavovalo pôvodné historické jadro Dolného Kubína. Je zapísaný v zozname stavebných pamiatok pod číslom Ss/218. V roku 1994 bola ukončená rozsiahla generálna rekonštrukcia budovy. V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila Oravská galéria trvalé expozície z vlastných zbierok. Sprístupnenie zrekonštruovaného Župného domu a otvorenie nových expozícií sa uskutočnilo 29. septembra 1995.

Otvorené:
celý rok (v pondelok zatvorené)
vianočné sviatky - zatvorené (24.12.2014, 25.12.2014, 26.12.2014, 1.1.2015) Bližšie informácie
od 10.00 — 17.00 hod.

Vstupné:
deti, študenti 0,50 € (deti z okresu Dolný Kubín 0,25 €)
dôchodcovia 1 €
dospelí: trvalé expozície 2 €, krátkodobé výstavy 1 €
deti do 6 rokov, ZŤP — vstup zdarma

Slanický ostrov umenia - Oravská priehrada, Námestovo
Stála expozícia na Oravskej priehrade
otvorené denne počas sezóny od 15. mája do 15. septembra
V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 — 1973. V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba" a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia". V bývalej hrobke sa nachádza inovovaná expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Expozície, sprístupnené sezónne od 15. mája do 15. septembra, sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy.

JEDINEČNÁ VYHLIADKOVÁ PLAVBA LOĎOU OG SLANICA súčasťou 90 minútovej okružnej plavby po Oravskej priehrade je 30 minútová zastávka spojená s prehliadkou unikátneho Slanického ostrova umenia. Štart z prístavu č. 2 - SLANICKÁ OSADA (časť Námestovo) oproti Hotelu Slanica.

NAJLACNEJŠIE PLAVBY A BONUS jedine s využitím služieb lode OG SLANICA je v cene vstupenky zahrnutá vyhliadková plavba loďou a vstup do expozícií na ostrove.

PLAVBY: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 hod. (zmena vyhradená)

VSTUPNÉ: LODNÝ LÍSTOK A EXPOZÍCIE NA OSTROVE (predaj lístkov na lodi OG-SLANICA):

  • 2 € - deti, ZŤP, dôchodcovia (nad 70 rokov)
  • 5 € - dospelí
  • vstupné je možné zaplatiť kulturnými poukazmi


VSTUPNÉ BEZ PREPRAVY (iným plavidlom), EXPOZÍCIE NA OSTROVE(predaj lístkov v pokladni pri vstupe na ostrov):

  • 0,50 € - deti, ZŤP, dôchodcovia (nad 70 rokov)
  • 1 € - dospelíKontakt - KAPITÁN: 0905 915 108

UPOZORNENIE: od 1.09. do 15.09. posledná plavba o 15.00 hod. Každá plavba je podmienená minimálnym počtom 10 platiacich dospelých osôb. Kapacita miest na sedenie je 80, loď má dve paluby - krytú a slnečnú, WC.

Galéria Márie Medveckej, Tvrdošín
Stála expozícia v Tvrdošíne otvorená počas sezóny od 23.4. do 12.10.2014. ŽSK vyhlásil rok 2014 pre región Oravy Rokom osobnosti Márie Medveckej pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.

Otvorené:
sezóna od 23. apríla do 12. októbra 2014 (pondelky zatvorené)

Čas:
10.00 — 16.00 hod. Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne bude aj počas celej sezóny 2015 otvorená pre verejnosť bezplatne.

Podrobnejšie informácie na: Tel.: +421/43/58 632 12

 

  

Kde nás nájdete?