img 2187Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy – Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy.

Múzeum oravskej dediny je múzeum v prírode. Jeho úlohou je priblížiť návštevníkom objekty ľudovej architektúry a ich zariadenie. Snaží sa ukázať vnútorné usporiadanie sídel a ich vonkajšie prostredie – polia, lúky, pasienky, ktoré súviseli s obživou. Areál múzea sa rozkladá na poľane Brestová v podhorí Západných Tatier – Roháčov. Pôvodne boli na tomto mieste urbárske pasienky obyvateľov Zuberca. V roku 1967 sa tu začalo stavať múzeum, základný kameň bol položený 24. 9. 1967. Stavby v múzeu sú väčšinou originály, ktoré pôvodne stáli v rôznych lokalitách na Orave. Boli odkúpené od pôvodných majiteľov, rozobraté, prevezené a po ošetrení nanovo poskladané v múzeu. Objekty, ktoré nebolo možné získať alebo previezť, boli rekonštruované.

Múzeum je rozdelené na päť celkov:

  • Dolnooravský rínok – predstavuje sídelnú formu dediny s trhoviskom a bývanie rôznych siciálných vstiev:zemanov, roľníkov, remeselníkov a želiarov. Rínku dominuje zvonica, mangeľ na hladenie plátna a uzatvára ho súbor sýpok. Počas roka sa tu konajú remeselné trhy a folklórné predstavenia.
  • Hornooravská ulica – reprezentuje ulicové typy sídel s radovou zástavbou.Ncházajú sa tu domy richtárov, plátenníkov a stredných roľníkov. Hospodárske stavby usporiadané v rôznych vzájomných vzťahoch k obytnej časti vytvárajú typický obraz oravskej potočnej dediny.
  • Goralské lazy – naznačujú rozptýlené usadlosti v horskom prostredí. Sústreďujú obydlia, roztrúsené po poľanách Oravských Beskýd. Pri domoch boli ohrady a pastviny pre ovce a dobytok. Sezónne obydlia pastierov predstavujú kolby a chlievy v okrajových častiach areálu.
  • Kostol s cintorínom - drevený kostol sv. Alžbety je premiestiený z dolnooravskej dedinky Zábrež. Bol vybudovaný v 15. storočí a je zariadený
  • pôvodným iventárom.
  • Mlynisko s vodnými technickými stavbami – mlynom a valchou

Po okrajoch areálu sú umiestnené sezónne stavby. Cez múzeum preteká horský potok Studená, z ktorého je rekonštruovaný náhon na mlyn a valchu. Rekonštrukciu pôvodného prostredia umocňuje pestovanie tradičných plodín a chov domácich zvierat. Nechýbajú tu ani technické stavby ako mlyn na vodný pohon, plátennícky mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarska pec a iné. Nad „dedinkou" sa týči drevený gotický kostol sv. Alžbety Uhorskej zo začiatku 15. storočia. Kostol s neskorogotickým maľovaným stropom a s funkčným prenosným barokovým organom je ozajstným klenotom múzea. Zariadenie domov a chov domácich zvierat (v letnom období aj pestovanie typických plodín) umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu Oravcov v minulosti.

Múzeum je otvorené celoročne. Otváracie hodiny:
Október - Máj utorok - nedeľa 8:00 - 15:30
Jún a September denne 8:00 - 17:00
Júl - August denne 8:00 - 18:00
Vstup individuálne so sprievodným textom. Lektorský výklad na objednávku. Počas letnej a zimnej turistickej sezóny uskutočňuje pre návštevníkov celý rad zaujímavých programov.

Služby návštevníkom
Celoročne: úschovňa batožin a bicyklov, vstup možný so psom, parkovisko, WC.
Sezonne: predaj trstenskej keramiky, remeslníckych výrobkov, suvenírov.
Občerstvenie: Krčma u mlynára, reštauracía Podroháčská koliba.

VSTUPNÉ
základné vstupné 3,00 €
dôchodca 2,50 €
študent 18 – 26 r. a dieťa do 18 r. 1,50 €
ZŤP, sprievodca pre ZŤP/S a dospelý občan obce Zuberec 0,50 €
dieťa do 6 rokov zdarma

Podrobnejšie informácie na: 043/539 51 49

 

  

Kde nás nájdete?

 Galéria