havranokAreál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny, sa pôvodne rozprestieralo niekoľko remeselnícko - roľníckych osád.

Ich obyvateľstvo, ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov, udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora. Unikátna opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

LIPTOVSKÁ MARA - VEŽA KOSTOLA PANNY MÁRIE
Liptovská Mara - 1000 rokov histórie Liptova - expozícia na I. poschodí v pôvodnej veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary so zameraním na kultúrne dejiny regiónu. Záverečná časť expozície chce návštevníkovi pripomenúť tiež ostatné obce zátopovej oblasti.

Otváracie hodiny
Máj Po - Ne 9.00 - 17.00
Jún - August Po - Ne 8.30 - 18.30
September - Október Po - Ne 9.00 - 17.00

Vstupné
Dospelí 2,00 €
Deti, žiaci, študenti 1,00 €

Podrobnejšie informácie na: 044/432 24 68

   

Kde nás nájdete?

Galéria