mld0005Múzeum v prírode je najnavštevovanejšou expozíciou Liptovského múzea. Okrem expozícií tradičného spôsobu života a zamestnania rôznych spoločenských a sociálnych vrstiev Liptova v minulosti má múzeum v prírode stálu ponuku programových podujatí. Objekty pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, prevažne z oblasti zatopenej vodnou priehradou Liptovská Mara. Sú to kópie originálnych stavieb s početnými pôvodnými prvkami.

Okrem drevenej ľudovej architektúry tu nájdete rekonštrukcie dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov -ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec.

Expozície bývania a spôsobu života rôznych sociálnych vrstiev obyvateľstva Liptova na prelome 19. a v prvej tretine 20. storočia dokumentujú bývanie bezzemka, stredného a bohatého roľníka, remeselníka, obecného richtára, dedinskú školu, atď. Atraktívne expozície bývania vyšších spoločenských vrstiev liptovského zemianstva sú v zemianskej kúrii z Paludze a v kaštieli z Parížoviec.

Služby:

Odborný lektorský výklad, predaj propagačných materiálov a suvenírov ,možnosť jazdy na koni, fotografovanie a filmovanie objednávok didaktických programov pre školy, sobášnych aktov v historických interiéroch kostola a kaštieľa, programové podujatia na objednávku.

Ponuka programov na objednávku pre cestovné kancelárie a kolektívy:

- rekonštrukcia ľudových zvykov a obradov
- vystúpenie folklórnych skupín a súborov
- ukážky ľudových remeselných techník, tkanie,paličkovanie,práca s drevom, ukážky práce s kovom a kožou,pletenie zo slamy a košíkov

Špeciálne programy :

- pasovanie za rytiera -spoločenské stretnutie v slávnostnej sále kniežaťa J.Hunyadyho s prípitkom
- posedenie v tradičnej pivnici - spojené s ochutnávkou vín a syrov
- organový koncert - v rano- gotickom kostole Panny Márie
- interaktívne hry / hod bremenom,zatĺkanie klincov,kováčsky učeň,popoluška, tkáčka,hrnčiarsky kruh
- ukážky tradičných remesiel – hrnčiarsky kruh,paličkovanie čipiek,tkanie tradičných textílií,kováčska vyhňa
- vystúpenie folklórnych súborov a hudobných skupín

Múzeum je sprístupnené celoročne.

Základné vstupné:
DOSPELÍ: 3,00€
DETI nad 6 rokov: 1,50€
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov: 0,01€
Organizované skupiny detí do 6 r.: 0,10€
Dôchodcovia, ZŤP + doprovod: 1,50 €
ŠTUDENTI s preukazom ISIC, EURO 26: 1,50€

Podrobnejšie informácie na: 044/529 31 63

 

  Kde nás nájdete?

Galéria