K slávnostnému odhaleniu došlo 29. augusta 1956.
V roku 1988 došlo k renovácii pamätníka. Boli vykonané rôzne práce. Prikročilo sa k vybudovaniu nových schodov od parkoviska stredom až k pomníku, upravilo sa parkovisko a vylepšili na stĺpy na vešanie zástav.
Pri pamätníku Francúzskych partizánov na Zvonici sa každoročne konajú spomienkové oslavy pri výročí SNP.

Kde nás nájdete?