10402071 1434413246825407 8189459752008005716 n

Plánujete organizovať školenie, seminár, obchodné stretnutie, prípadne workshop alebo teambuilding?

Ideálna poloha a vynikajúca dopravná dostupnosť, výběr z různých druhů ubytování s možností pronájmu konferenčních místností, široké možnosti stravovania a exkluzívne Wellness & Spa robia z Vrátne doliny ideálne miesto pre organizovanie firemných podujatí. Náš tím pre Vás pripraví akciu na kľúč podľa Vašich predstáv.

 

Teambuilding je jednou z efektívnych možností, ako vzdelávať pracovníkov za účelom dosiahnutia ich rozvoja. Je možné ho chápať ako vedomú a cielenú prácu s tímom tak, aby bol schopný dobre využívať jedinečnosť každého svojho člena. Teambuilding je výraz pochádzajúci z anglických slov "team" = tím a "building" = budovanie. Dohromady teda niečo ako tvorba či rozvoj tímu, stmeľovania tímu alebo budovanie tímovej spolupráce. Teambuilding je formou zážitkového vzdelávania, teda učenia z dôsledkov vlastného konania, hľadanie netradičných riešení a spoločné prekonávanie úloh a výziev. Je to súbor rôznych aktivít často prebiehajúcich v prírode. Aktivity sú koncipované tak, aby zlepšili tímový výkon a spoluprácu medzi zamestnancami firmy. Teambuilding je ideálny nástroj na zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomenie si rolí v tíme a zefektívnenie komunikácie a celého pracovného procesu.

Ponuka pre firmy je riešená individuálne, firme priamo na mieru a podľa ich požiadaviek.

Cestovná agentura UTEČZMESTA vytvára firemné programy na deň až tri dni, podľa rozpočtu klienta.

Druhy teambuildingu

Stmelenie kolektívu, budovanie vzťahov

Silný kolektív a kvalitné pracovné vzťahy sú v popredí úspechov firmy. Tento program je zameraný na rozvoj tímu, stmeľovanie kolektívu a budovanie tímovej spolupráce. Formou zážitkového vzdelávania, teda učenia sa z dôsledkov vlastného jednania, spoločne prekonáme netradičné úlohy a výzvy. Teambuilding je ideálny nástroj pre zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomenie si rolí v tíme a zefektívnenie komunikácie. Pomôže Vašim zamestnancom vytvoriť lepšieho tímového ducha a pri tom sa skvelo zabaviť.

Pochopenie tímových rolí a zdokonalenie tímovej spolupráce

Dobre fungujúci tím je cieľom všetkých managerov. Po absolvovaní jednodenného programu zameraného na zdokonalenie tímovej spolupráce a pochopení rolí v tíme, budú Vaši zamestnanci dynamickejší, budú medzi sebou lepšie komunikovať a na viac si užijú skvelú zábavu, ktorá ešte viac stmelí kolektív. Cieľ teambuildingu:
• Vytvorenie dobre fungujúceho tímu
• Posilnenie tímového vedomia jednotlivcov
• Stotožnenie sa s cieľmi firmy a pochopenie úlohy v nej
• Zlepšenie pracovných i mimopracovných vzťahov

Tímová komunikácia

Slovo komunikácia je odvozené z latinského „komunikacio" , čo znamená robiť niečo spoločným, niečo spoločne zdieľať. Komuniké = zdieľanie. Cieľom je sebapoznávanie vlastnej osobnosti s priamou nadväznosťou na výcvik efektívnej tímovej spolupráce a vedenie tímu. Každý podnikateľský subjekt sa snaží zefektívniť komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia podniku. Náš program Vás zoznámi so základnými poznatkami z oblasti komunikácie sprevádzané praktickou skúsenosťou. Pozrieme sa na najčastejšie chyby, ako na strane vysielača, tak na strane príjemcu. Budeme pracovať so všetkými typmi komunikácie (verbálnej i neverbálnej).

Práca s časom, plánovanie

Rozvoj schopnosti optimálnej práce s časom, stanovovanie si priorít a účinné plánovanie činností je dôležitým predpokladom k správnemu a efektívnemu fungovaniu a to nie len jednotlivca, ale i celého tímu. Vhodným tréningom sa naučíme prekonávať náročné úlohy, zvládať časový stres, správne definovať dôležitosť a urgentnosť úloh.

Rozvoj firmy, netradičné riešenia problémov

Moderné firmy pracujú s novodobými poznatkami a metódami. Vybočte s nami z prúdu a skúste niečo nové. My Vám ponúkame netradičné riešenia problémov pomocou kreatívnych manažérských metód a techník. Pokúsime sa spolu rozbiť bariéry skupinovej i osobnej tvorivosti. Vyskúšate si a získate praktickú skúsenosť pri riešení problémov pomocou nástrojov ako sú: 66, Ishikavov diagram, six hat, synektická analýza, brainstorming, brainwriting, kreatívna nástenka, myšlienkové mapy.

Budovanie dôvery

Vzájomná dôvera je jedným z najzákladnejších predpokladov tímovej práce a ľudského chovania vôbec. Po absolvovaní našich aktivít dôjde k prehĺbeniu dôvery a k uvedomeniu si nutnosti podpory ostatných v tíme. Sú vhodné, ako pri zaradení v rámci vzdelávacích kurzov tak i pri kurzoch utužovania tímového ducha.

 

Priebeh teambuildingového programu

Inštrukcie - táto časť teambuildingu zahŕňa predstavenie programu účastníkom a odovzdanie inštrukcií pre jednotlivé aktivity.
Aktivity - jednotlivé aktivity sú hlavnou náplňou teambuildingového programu. Jedná sa o najrôznejšie interaktívne metódy, ako je hranie hier, riešenie modelových situácií, úloh a pod.
Debriefing - debriefing, čiže spätná väzba je najdôležitejšou časťou teambuildingu. Lektor pomôže účastníkom zanalyzovať práve získané skúsenosti a preniesť ich do pracovného prostredia.

Ponuka pre firmy je riešená individuálne, firme priamo na mieru a podľa ich požiadaviek.

Objednávky a podrobnejšie informácie na +421 908 331 449.

 

Fotogaléria