559650 1513227305610667 6790286482946046208 n

 „Najkratšia cesta k úspechu je presvedčiť druhých, že je v ich záujme,aby presadzovali záujem váš." Jean de la Bruyére

Aké sú základné ciele organizovania eventov?
Aké sú druhy eventov?
Pre koho akcie poriadame?
Čo môžete od eventov očakávať z obchodného hľadiska?

 Každá nami usporiadaná akcia je šitá firme priamo na mieru, je jedinečná a nezopakovateľná.

Základné ciele organizovania eventov:
• poskytnúť nové informácie,
• stmeliť kolektív,
• odštartovať nový produkt,
• oceniť partnerov,
• získať verejné uznanie a povedomie,
• pripomenúť znak firmy alebo výročie,
• vytvoriť vlastnů komunitu,
• zvýšiť loajalitu zamestnancov a ich rodín.

Druhy eventov
1) Pracovný - meeting, porada, školenie, seminár, konferencia, teambuilding, workshop.
2) Slávnostné - spoločenský večer, benefičný večer, konferencie, promo noviniek.
3) Prestížne - lokálny environment, nadačný večer, odovzdanie ocenení.

Pre koho akcie poriadame:

1.) Interné eventy:
• pre všetkých zamestnancov všetkých pobočiek na všetkých úrovniach,
• pre zamestnancov všetkých pobočiek na vymedzených úrovniach,
• pre zamestnancov jednej pobočky na jednej úrovni,
• pre vybrané úseky všetkých pobočiek,
• pre vybrané úseky jednej pobočky,
• pre vybrané osoby jedného úseku.

2.) Externé eventy:
• pre existujúcich koncových zákazníkov,
• pre nových zákazníkov,
• pre tradičných partnerov,
• pre nových potenciálnych partnerov,
• pre dodávateľa,
• pre top management,
• pre konkrétny úsek všetkých partnerských organizácií,
• pre širokú verejnosť,
• pre médiá a sponzorov,

Čo môžete od eventov očakávať z obchodného hľadiska?
• okamžitý finančný prínos,
• upevnenie existujúceho obchodného vzťahu,
• oživenie chladnúceho vzťahu,
• zisk nového obchodného partnera.

Každá nami usporiadaná akcia je šitá firme priamo na mieru, je jedinečná a nezopakovateľná.

Objednávky a podrobnejšie informácie na +421 908 331 449.

 

Fotogaléria