zimniteamb

Zažite s námi nezabudnuteľný teambuilding 

vybavíme, poradíme, zhodnotíme,

zažijeme, urobíme, dohodneme,

vypočujeme, potěšíme, ochutnáme...

 

Ponuka pre firmy je riešená individuálne, firme priamo na mieru a podľa ich požiadaviek. CA UTEČZMESTA vytvára firemné programy na deň až tri dni, podľa požiadaviek rozpočtu klienta. Na čo sa môžete tešiť?

LYŽIARSKE PRETEKY

• Prenájom svahu od 200 do 2000 €
• Stavba trate 600 € (vrátane cieľa a udržiavania trate počas preteku)
• Digitálna časomiera od 300 do 500 €
• Ozvučenie v cieli od 300 €
• Moderátor od 200 do 800 €


NOČNÁ SÁNKOVAČKA

• Organizácia nočného preteku pre skupinu do 50 osôb/ 2 hod. v cene 500 € , nad 50 osôb/ 2 hod. v cene 800 € (príprava trate, osvetlenie, lístok na lanovku)
• Zapožičanie saní 5 €/ ks
• Každá osoba naviac (vrátane zapožičania saní) 5 €


LYŽIARSKE & SNOWBOARDOVÉ KURZY

• Skupiny od 4 do 10 osôb v cene 25 €/ osoba/ deň


ADRENALÍNOVÉ AKTIVITY

• Bungee-rafting 1000 €
• Snow-rafting 300 €


POHYBOVÉ AKTIVITY

• Beh na snežniciach 150 €
• Beh na lyži alebo snowboarde 150 €
• Bungee-running 150 €
• Nočný pochod s fakľami alebo lampášmi 250 €
• Preteky dvojíc na sánkach 150 €

STRELECKÉ AKTIVITY

• Streľba z luku 100 €
• Hod lyžiarkou 100 €
• Paintball 20 €/ osoba + guličky 0,07 €/ ks
• Streľba zo vzduchovky 150 €

EXTRA

• Snežné skútre 350 €/ ks/ deň
• Prenájom snežného ratraku s obsluhou 250 €/ hod.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

• Ozvučenie + moderátor od 300 € do 1 000 €
• Disco/ karaoke 500 €/ akcia
• Horská záchranná služba od 50 €/ hod.
• Stavba cieľa 50 €/ deň
• Inštruktor 40 €/ deň
• Catering (cena podľa výberu jedál a nápojov)
• Prenájom pracovného skútra s obsluhou 150 €/ hod.
• Technické zasneženie potrebnej plochy 80 €/ snežné delo/ hod.
• Kompletné uzavretie zjazdovky na večerné lyžovanie 2 000 €
• Ochranné siete B 50 m 180 €/ deň
• Slalomové brány 20 ks 150 €/ deň
• Príprava trate (skoky a pod.) podľa požiadaviek (cena dohodou podľa technickej náročnosti)

DOPLNKOVÉ AKTIVITY:

• Noc prežitia v divočine s nočným výstupom 350 € (vlastný spacák)
• Nafukovací tyčový futbal 350 €
• Nafukovací gumový futbal 350 €
• Fúkaný futbal 150 €
• Gladiátori 250 €
• Bungee running 150 €
• Sumo 200 €

Príklad akcie pri peknom počasí ZDE.

Príklad akcie pri škaredom počasí (interiér) ZDE.


Ponúkate tematicky zamerané teambuildingy:


Stmelenie kolektívu, budovanie vzťahov

Silný kolektív a kvalitné pracovné vzťahy sú v popredí úspechov firmy. Tento program je zameraný na rozvoj tímu, stmeľovanie kolektívu a budovanie tímovej spolupráce. Formou zážitkového vzdelávania, teda učenia sa z dôsledkov vlastného jednania, spoločne prekonáme netradičné úlohy a výzvy. Teambuilding je ideálny nástroj na zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomenie si rolí v tíme a zefektívnenie komunikácie. Pomôže Vašim zamestnancom vytvoriť lepšieho tímového ducha a pritom sa skvelo zabaviť.
Pochopenie tímových rolí a zdokonalenie tímovej spolupráce
Dobre fungujúci tím je cieľom všetkých manažérov. Po absolvovaní jednodenného programu zameraného na zdokonalenie tímovej spolupráce a pochopení rolí v tíme budú Vaši zamestnanci dynamickejší, budú medzi sebou lepšie komunikovať a navyše si užijú skvelú zábavu, ktorá dá ešte viac kolektív dokopy.
Cieľ teambuildingu:

• Vytvorenie dobre fungujúceho tímu
• Posilnenie tímového vedomia jednotlivcov
• Stotožnenie sa s cieľmi firmy a pochopenie úlohu v nej
• Zlepšenie pracovných i mimopracovných vzťahov

 

Tímová komunikácia

Slovo komunikácia je odvodené z latinského „komunikacio“, čo znamená robiť niečo spoločným, niečo spoločne zdieľať. Komuniké = zdieľanie. Cieľom je sebapoznávanie vlastnej osobnosti s priamou nadväznosťou na výcvik efektívnej tímovej spolupráce a vedení tímu. Každý podnikateľský subjekt sa snaží zefektívniť komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia podniku. Náš program Vás zoznámi so základnými poznatkami z oblasti komunikácie, sprevádzané praktickou skúsenosťou. Pozrieme sa na najčastejšie chyby ako na strane odosielateľa, tak na strane príjemcu. Budeme pracovať so všetkými typmi komunikácie (verbálnej i neverbálnej).


Práca s časom, plánovanie

Rozvoj schopnosti optimálnej práce s časom, stanovovanie si priorít a účinné plánovanie činností je dôležitým predpokladom k správnemu a efektívnemu fungovaniu, a to nielen jednotlivca ale i celého tímu. Vhodným tréningom sa naučíme prekonávať náročné úlohy, zvládať časový stres, správne definovať dôležitosť a urgentnosť úloh.
Rozvoj firmy, netradičné riešenia problémov
Moderné firmy pracujú s novodobými poznatkami a metódami. Vybočte s nami z prúdu a skúste niečo nového. My Vám ponúkame netradičné riešenia problémov pomocou kreatívnych manažérskych metód a techník. Pokúsime sa spolu rozbiť bariéry skupinovej i osobnej tvorivosti. Vyskúšate si a získate praktickú skúsenosť pri riešení problémov pomocou nástrojov ako sú: 66, Ishikavov diagram, six hat, synektická analýza, brainstorming, brainwriting, kreatívna nástenka, myšlienkové mapy.

Budovanie dôvery

Vzájomná dôvera je jedným z najzákladnejších predpokladov tímovej práce a ľudského správania vôbec. Po absolvovaní našich aktivít dôjde k prehĺbeniu dôvery a k uvedomeniu si nutnosti podpory ostatných v tíme. Sú vhodné nielen pri zaradení v rámci vzdelávacích kurzov, ale aj pri kurzoch utužovania tímového ducha.

Motivácia a zdieľanie firemných hodnôt

Vytvoríme vo Vás vnútorný stav organizmu, ktorý aktivuje Vás i Váš tím, aby reagoval požadovaným spôsobom .
Nasmerujeme Vás a Váš tím do dimenzií:

a) aktivácia vyvolaná potrebami, najmä ich nedostatkom, vedúca k snahe odstrániť pocit deficitu
b) zameranie aktivít v závislosti od hodnôt, záujmov, postojov životnej orientácie, presvedčenia aj vašej firmy
c) sledovať cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a je závislý aj od úrovne ašpirácie

Proces motivácie preto začína pociťovaním nedostatku niečoho – neuspokojená potreba. Táto vyvoláva tenziu, k jej zníženiu je potrebná aktivita, majúca konkrétny cieľ.