ohravsky04

Oravský hrad, skvostná a neoddeliteľná dominanta Oravy patrí medzi najpozoruhodnejšie a najmalebnejšie stavby na Slovensku. Hrad sa týči na vysokom skalnom podloží vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava v Oravskom Podzámku. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1267.

 

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1267. V tomto období plnil hrad dve funkcie a to, strážnu funkciu, chránil obchodnú cestu do Poľska a správnu funkciu, bol správnym sídlom a zastával významné miesto v sústave obranných hradov severnej časti pohraničného územia krajiny. Hrad pozostáva s troch relatívne samostatných častí, hornej, strednej a dolnej. Toto rozloženie si zrejme vynútil tvar skaly, na ktorom je hrad postavený a tiež výstavbové obdobia počas ktorých bol hrad budovaný.
Horná časť, Citadela, nazývaná tiež Horný hrad je najstaršou a najvyššou časťou hradu. V citadele je umiestnená expozícia archeológie. Stredná časť hradu, ktorú dal postaviť Matej Korvín nesie názov Korvínov palác. V tejto časti je možné vidieť skvosty slohov z čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najnižšou, časťou hradu je Dolný palác, tiež Dolný Hrad. V roku 1534 získava donáciou Oravský hrad Ján z Dubovca, ktorý venoval veľkú pozornosť opevneniu hradu. Uskutočnil prestavbu a dostavbu horného hradu a zameral sa i na zlepšenie obrany stredných hradných častí. Nárožia spevnil okrúhlymi baštami a terasou pre umiestnenie diel. Prepojením hraného brala a donjonu v strednej časti hradu vybudoval obytné krídlo, Dubovského palác. V roku 1556 sa vlastníkom hradu stáva František Thurzo. V jeho osobe prichádza rod, ktorý hlboko zasiahol do historického vývoja celej Oravskej stolice. František Thurzo začal s rozsiahlymi stavebnými úpravami hornej a strednej časti hradu a s výstavbou obytného paláca v dolnej časti, Thurzov palác. Od roku 1574 v stavebných prácach Františka Thurzu pokračoval jeho syn Juraj, ktorý dostavbou hradnej kaplnky, fary, terasy a prvej vstupnej brány dal hradu súčasnú podobu.
V roku 1800 postihol hrad niekoľkodňový rozsiahly požiar, ktorý ho značne poškodil. Počas správcovstva Františka Zichyho sa uskutočnili najnevyhnutnejšie opravy. Pokryté a zabezpečené pred zrútením boli len obvodové múry a budovy dolného hradu, v ktorých zriadili kancelárie pre úradníkov. K praktickému využitiu objektu hradu došlo až v roku 1868, kedy vtedajší správca Edmund Zichy v spolupráci s nadšenými záchrancami kultúrnych pamiatok Oravy založil jedno z prvých múzeí na Slovensku. Generálne opravy sa však v plnom prúde rozbehli až v roku 1953 a trvali až do roku 1968. Po dokončení sa stal Oravský hrad dôstojným sídlom Oravského múzea. V hrade je umiestnená expozícia prírodovedná, archeologická, národopisná a historická.

Otváracie hodiny:
Január, Február, Marec 10:00 - 15:00 h
Apríl                            zatvorené
Máj                             08:30 - 17:00 h
Jún                             08:30 - 17:30 h
Júl, August                  08:30 - 18:00 h
September                  08:30 - 17:00 h
Október                      08:30 - 16:00 h
November, December 10:00 - 15:00 h

Do Oravského hradu je možné vstúpiť len s lektorom. Prehliadka trvá približne dve hodiny.
Skupinám, ktoré majú záujem o cudzojazyčný vstup odporúčame zarezervovať si ho aspoň týždeň dopredu. Zabezpečujeme anglický, nemecký, poľský a ruský jazyk.

Podrobnejšie informácie na: +421 43 581 61 51

  

Kde nás nájedte?

Galéria